Fantasies

Confeccionades amb fustes seleccionades i inalterables al pas del temps. S’adapten be en les decoracions actuals tan en ambientes clàssics com moderns.