Les cortines com a element decoratiu en espais interiors

Les cortines des de sempre han complert un paper essencial que permeten regular l’ingrés de llum a l’estada i els donen privacitat evitant que siguin objecte de mirades des de l’exterior; s’adapten perfectament a qualsevol estil d’interiorisme, ja que es poden trobar en una gran varietat d’estils, materials tèxtils i colors.

Al mercat actual hi ha una gran varietat de teles que ofereixen més o menys resistència a l’acció dels raigs solars, d’aquesta capacitat dependrà en gran mesura la seva durabilitat, ja que l’exposició contínua a la llum solar fa que els tèxtils perdin el seu color original i es tornin opacs. Quan això passa cal canviar la cortina perquè no desentoni amb la decoració.

La selecció de la tela és un aspecte vital a l’hora de confeccionar un joc de cortines, si bé hi ha una gran varietat de teles, no totes són adequades per a la fabricació de cortines, per això és necessari comptar amb l’assessoria d’experts per seleccionar el tipus de tela adequada a les característiques de la cortina i l’ús que tindrà.

El disseny de la tela i el color és un altre aspecte a considerar, ja que la cortina és un element decoratiu que ha de combinar amb tots els elements presents a l’habitació com mobles i catifes, així com també amb el color de les parets.

Les cortines es poden utilitzar obertes per fer sobresaltar la decoració de l’estada, ja que permet més llum i ens convida apreciar la vista exterior. Quan s’utilitza tancada dóna més intimitat a l’estada i li aporta color.